سه شنبه , مرداد ۲۵ ۱۴۰۱
خانه / فنی و مهندسی / دانلود رایگان مقاله اثر هیدروژن پراکسید و منابع آهن در پالایش خاک‌های آلوده به نفت (کروزن) با استفاده از روش شیمیایی فنتون

دانلود رایگان مقاله اثر هیدروژن پراکسید و منابع آهن در پالایش خاک‌های آلوده به نفت (کروزن) با استفاده از روش شیمیایی فنتون

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مقادیر مختلف هیدروژن پراکسید و تیمارهای مختلف آهن در پالایش خاک‌های آلوده به نفت با استفاده از روش شیمیایی فنتون صورت پذیرفت. بدین منظور ۱۰ نمونه خاک از اطراف پالایشگاه نفت تهران برداشته و پس از آماده‌سازی با دو سطح ۱۰ و ۲۰ درصد از نفت (کروزن) در سه تکرار آلوده شد. خاک‌‌ها پس از رسیدن به شرایط تعادل با استفاده از روش شیمیایی فنتون و با اعمال مقادیر  (H1)006/0،  (H2)009/0،  (H3)012/0،  (H4)018/0،  (H5)059/0، (H6) 088/0 اکی‌والان از هیدروژن پراکسید (آب اکسیژنه) به ۲۰ گرم نمونه تیمار شدند. همچنین بر اساس واکنش فنتون از آهن به‌مثابه کاتالیزور در سه حالت بدون افزودن آهن (F1)، سکوسترین [EDDHA-Na-Fe] به‌منزله منبع آهن آلی (F2)، و فروسولفات به‌منزله منبع آهن معدنی (F3) استفاده شد. قالب آماری آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اختلاف معناداری بین مقادیر پراکسید هیدروژن مصرفی، سطح آلودگی، نوع خاک، و منبع آهن با میزان حذف نفت از خاک وجود دارد (P<0.01). نتایج نشان داد در همه نمونه‌ها و سطوح پراکسید هیدروژن، راندمان پالایش در تیمار ۱۰ درصد آلودگی بیشتر از تیمار ۲۰ درصد است (p≤۰٫۱). بالاترین راندمان پالایش در سطح آلودگی ۱۰ درصد مربوط به تیمار H6F3 (72/90%) و در سطح آلودگی ۲۰ درصد مربوط به تیمار H6F2 (24/87%) و کمترین راندمان پالایش در هر دو سطح آلودگی در تیمار H1F1 (برای تیمار ۱۰% و ۲۰% به‌ترتیب ۹۶/۵۴% و ۹۱/۴۱%) رخ داد. هبستگی منفی و معناداری بین درصد رس، کربنات کلسیم معادل، و pH با درصد پالایش در هر دو سطح ۱۰ و ۲۰ درصد آلودگی مشاهده شد. در حالی که همبستگی بین درصد شن با میزان پالایش مثبت به‌دست آمد.

منبع: مجله تحقیقات آب و خاک ایران

یک دیدگاه

  1. ممنون مقاله خوبی ارایه کردید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *